Home > Nieuws en Agenda > Agenda > 17mei_J.P. Martinez Lopez
Agenda-overzicht

Mysteries van koolstofnanostructuren ontrafeld

 • Startdatum 17-05-2017
   
 • Tijd 13.45
   
 • Locatie Aula
   
 • Titel Reactivity of Fullerenes, Endohedral Metallofullerenes, and Nanotubes, and their Possible Application in Solar Energy Conversion
   
 • Spreker J.P. Martinez Lopez
   
 • Promotor prof.dr. F.M. Bickelhaupt, prof.dr. M. Solà Puig, copromotoren: dr. S. Osuna Oliveras, dr. C. Fonseca Guerra
   
 • Onderdeel Faculteit der Exacte Wetenschappen
   
 • Categorie Exacte wetenschappen
   
 • Evenementtype Promotie
   

Theoretisch chemicus Juan Pablo Martinez Lopez verkende de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van koolstofnanostructuren.

Fullerenen en koolstofnanobuisjes zijn moleculaire, geheel uit koolstofatomen opgebouwde ‘voetballen’ respectievelijk buisjes. Hoewel deze moleculen spectaculaire eigenschappen bezitten voor hightech en medische toepassingen, zijn er nog talrijke aspecten van hun gedrag en eigenschappen onbegrepen.

Martinez Lopez verkende deze veelbelovende chemische verbindingen quantumchemisch en helderde de fysische principes op die schuilgaan achter talrijke van hun tot voorheen mysterieuze aspecten. Martinez Lopez ging deze uitdaging aan door uitgebreide high-performance berekeningen en state-of-the-art analyses van hun elektronische structuur.

Dankzij Lopez’ resultaten is het nu niet alleen mogelijk om eigenschappen en reactiviteit te beschrijven en numeriek te voorspellen, maar juist ook om gefunctionaliseerde koolstofnanostructuren langs beredeneerde weg te ontwerpen met pasklare fysische en chemische eigenschappen. Toepassingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van de katalyse of van derde-generatie zonnecellen.

Meer informatie over dit proefschrift in PURE
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl