Home > Nieuws en Agenda > Agenda
tot
27-02-2017

Slimme software helpt bij opbouwen modellen in fotosynthese-onderzoek

Joris Snellenburg onderzocht de efficiënte en inefficiënte van fotosynthese, het proces waarmee licht in planten, algen of artificiële systemen wordt omgezet naar stabiele chemische verbindingen. Hij richtte zich op de ontwikkeling van nieuwe analyse software en methodes. Een voorbeeld hiervan is dat hij heel nauwkeurig de efficiënte van energie-overdracht in het Thylakoïde membraan van de alg Chlamydomonas reinhardtii kon bepalen onder verschillende licht adaptatietoestanden, en tegelijk voor meerdere genetische mutanten Dit is erg belangrijk in de zoektocht naar de beste genetische gemodificeerde alg voor de productie van voedsel en brandstof.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
28-02-2017

Ambulancelogistiek beter met wiskundige modellen

Caroline Jagtenberg concludeert dat niet alleen de afstand van een ambulance tot het ongeval van belang is, maar ook andere zaken. Als je ook kijkt hoe ver de overgebleven ambulances staan in geval van toekomstige incidenten, dan is het soms beter om niet de dichtstbijzijnde ambulance te sturen. Jagtenberg vond uit hoe vrijgekomen ambulances met wiskundige modellen soms beter naar een andere dan hun eigen standplaats kunnen terugrijden. Dit zorgt namelijk voor een aanzienlijke verbetering van de responstijd – de tijd die het duurt voordat de ambulance na melding ter plekke is. De GGD Flevoland paste deze nieuwe methode van herplaatsen van vrijgekomen ambulances al met succes toe.

Tijd: 13.45 uur Locatie: Aula
28-02-2017

Toepassen van Big Data zorgt voor minder fouten in zorgdeclaraties

Rob Konijn ontwikkelde nieuwe technieken om patronen in data te vinden. Deze technieken (outlier detectie en subgroup discovery) vinden automatisch afwijkingen in data. Deze technieken paste hij vooral toe op data met betrekking tot zorgdeclaraties, daardoor kunnen automatisch verschillen in behandel- en declaratiegedrag in kaart worden gebracht. Zo ontdekte hij typefouten in farmaciedata, bijvoorbeeld een declaratie van 1000 liter in plaats van 1000 ml. Het uitbetaalde bedrag ging dan ook x1000 en wordt automatisch uitbetaald. Deze ontdekking leidde tot een extra controle en minder fouten in declaraties. Een ander voorbeeld was dat een combinatie van behandelingen waarvan de medische adviseur oordeelde dat deze logischerwijs niet met elkaar gedeclareerd zouden kunnen worden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot aangepaste wetgeving voor dergelijke behandelingen.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
01-03-2017

Membraaneiwit diffusie in levende bacteriën in beeld gebracht

Aravindan Varadarajan bestudeerde met enkel-molecuul fluorescentie microscopie de mobiliteit van eiwitten in eukaryote en prokaryote cellen. Hiertoe onderzocht hij de mobiliteit van 10 verschillende E. coli membraaneiwitten binnen het membraan; dit zijn eiwitten van de darmbacterie E. coli, die stoffen door de celwand heen transporteren. In levende cellen worden essentiële processen, zoals transcriptie, translatie, intracellulair transport en eiwit segregatie gedreven door eiwitten die tijdelijke en zeer dynamische interacties aangaan. Enkel-molecuul fluorescentie technieken zijn succesvol ingezet om deze interacties op moleculair niveau te filmen. Deze technologie maakt het mogelijk om het gedrag in kaart te brengen van individuele eiwitten op een tijdschaal van milliseconden en met een precisie van enkele nanometers.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
10-03-2017

Verbeterde technieken isoleren schadelijke ozon in smog uit satellietgegevens

Andreas Wassmann ontwikkelde technieken om de concentratie van ozon in de onderste lagen van de atmosfeer te kunnen isoleren uit de gegevens van satellietmetingen. Hiermee komen we nauwkeuriger het mogelijke risico voor onze gezondheid te weten. Hoge ozonconcentratie nabij het aardoppervlak is namelijk onderdeel van smog en smog is een gezondheidsrisico, omdat het ernstig irritatie van de luchtwegen kan veroorzaken.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
13-03-2017

Minorpitches 13 t/m 17 maart

Minorpitches 13 t/m 17 maart

Locatie: W&N
15-03-2017

Spectroscopie verboden overgangen in ultrakoud helium toetst fundamenteel-natuurkundige principes

Remy Notermans gebruikt heel nauwkeurige lasers om absorptiegolflengtes in helium atomen te meten. Hiermee probeert hij zo precies mogelijk de golflengte te bepalen waarop helium atomen licht absorberen. Door dit vervolgens te vergelijken met voorspellingen van de kwantumelektrodynamica, de meest nauwkeurige theorie in de natuurkunde, kan deze kwantumelektrodynamica theorie worden getoetst. Interessant genoeg lijkt er een belangrijk verschil tussen experiment en theorie te zijn. Kennelijk moet de theorie verder worden aangescherpt om metingen en berekeningen dichter bij elkaar te brengen.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
16-03-2017

Optimizing the execution of many-task computing applications using in-memory distributed file systems

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl