Home > Nieuws en Agenda > Nieuwsarchief > Ruim 5 ton voor onderzoek naar deeltjesverval
Nieuwsarchief
24-11-2016

Ruim 5 ton voor onderzoek naar deeltjesverval

De Stichting FOM (NWO) heeft twaalf aanvragen in de FOM-Projectruimte gehonoreerd, voor in totaal 5,3 miljoen euro. Het onderzoek van VU/Nikhef-hoogleraren Marcel Merk en Robert Fleischer over deeltjesverval is één van de twaalf toegekende projecten.

VU-hoogleraar Marcel Merk, verbonden aan Nikhef, ontvangt 504.000 euro voor zijn projectvoorstel ‘Very rare beauty decays: a magnifying glass for quantum physics’. Het is een gezamenlijk project van Merk samen met Nikhef-onderzoeker en bijzonder hoogleraar aan de VU Robert Fleischer. Door onderzoek naar zeer zeldzame vormen van deeltjesverval, waarvoor de eerste bewijzen zijn gevonden in data van de Large Hadron Collider (LHC), hopen Merk en zijn collega’s nieuwe fysica te ontdekken die mogelijk voorbij het standaardmodel van deeltjesfysica reikt.

Merk legt uit: “Tijdens Run-1 van de LHC is een uiterst zeldzaam proces ontdekt waarbij deeltjes die bestaan uit beauty en anti-strange quarks uit elkaar vallen in twee muonen. Volgens een kwantummechanische verbodswet voorspelt het standaardmodel van elementaire deeltjes dat dit proces gemiddeld maar mag voorkomen met een statistiek van drie keer op een miljard vervallen. Vanwege deze zeldzaamheid is dit proces uiterst gevoelig voor het bestaan van krachten of deeltjes voorbij het standaardmodel, vaak ‘nieuwe fysica’ genoemd. Wij gaan een combinatie onderzoeken van een nieuwe theoretische (Fleischer) en experimentele (Merk) aanpak om deze bijzondere kwantumprocessen onder het vergrootglas te leggen.”

FOM-Projectruimte
De FOM Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel natuurkundeonderzoek met een vernieuwend karakter en wetenschappelijk, industriële of maatschappelijke urgentie. Het is een van de subsidie-instrumenten waarmee FOM natuurkundig onderzoek financiert.

Het budget was in 2016 10 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro is bestemd voor honoreringen in het kader van het Sectorplan natuur-en scheikunde. Onderzoekers kunnen doorlopend aanvragen indienen voor de FOM-Projectruimte. Vanaf januari wordt dit subsidie-instrument uitgevoerd binnen het nieuwe domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) van NWO.

fom-subsidie-marcel-merk2
Deze figuur projecteert een gereconstrueerd Bs naar mumu deeltjesverval boven op de LHCb detector in de LHC.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl