Home > Nieuws en Agenda > Nieuwsarchief > Theoretisch Chemicus geselecteerd voor Top Research Center ARC CBBC
Nieuwsarchief
23-12-2016

Theoretisch Chemicus geselecteerd voor Top Research Center ARC CBBC

Theoretisch Chemicus Matthias Bickelhaupt is geselecteerd als lid van het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC).

Selectiecriterium en Onderzoeksfinanciering
VU Theoretisch Chemicus Matthias Bickelhaupt werd afgelopen maand door de Wetenschappelijke Adviesraad van het ARC CBBC gekozen tot lid van dit onlangs opgerichte Nederlandse top research center. Academische leden van het ARC CBBC dienen aan een Nederlandse kennisinstelling werkzaam te zijn en te behoren tot de internationale top 10% op hun vakgebied. In totaal hebben 37 PI's het ARC CBBC lidmaatschap kunnen verkrijgen. Het ARC CBBC beschikt over een jaarlijks budget van 11 miljoen euro. Matthias Bickelhaupt vertegenwoordigt in het ARC CBBC zowel de Vrije Universiteit alsook het Amsterdam Center for Multiscale Modeling (ACMM).

ARC CBBC
Voorzitter van het bestuur en wetenschappelijk directeur van het ARC CBBC zijn Ben Feringa (Groningen) respectievelijk Bert Weckhuysen (Utrecht). Het ARC CBBC brengt de academische en industriële sterktes die Nederland te bieden heeft op het vlak van de moleculaire wetenschappen bij elkaar, en verbindt daarmee landelijk verschillende interdisciplinaire expertises aan Nederlandse kennisinstellingen met elkaar en met het bedrijfsleven. Academische toponderzoekers uit verschillende expertisegebieden, waaronder de Theoretische Chemie, gaan in dit onderzoekscentrum nauw samenwerken met het bedrijfsleven aan duurzame oplossingen op de middellange en lange termijn, zoals nieuwe chemische processen en bouwstenen voor functionele materialen, coatings en energiedragers.

Bickelhaupt
Matthias Bickelhaupt is hoogleraar en hoofd van de FEW-sectie Theoretische Chemie en voorzitter van het ACMM. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de ontwikkeling van moderne, op de kwantummechanica stoelende theorieën over de moleculaire structuur, chemische binding en reactiviteit. Doel is het construeren van modellen die, anders dan in de gangbare theoretisch-chemische strategieën, niet door computationele (high-throughput) trial-and-error verkenning maar gericht en langs beredeneerde weg leiden tot het ontwerp van nieuwe moleculen en materialen alsmede chemische processen die tot deze targets leiden. Zijn modellen worden in toenemende mate ook buiten de academische chemie toegepast en hebben in het recente verleden tot succesvolle samenwerkingsprojecten met de industrie geleid.


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl