Home > Nieuws en Agenda > Nieuwsarchief > Uitreiking van de Karlijn Keijzer Scriptieprijs aan Nick Bergkamp
Nieuwsarchief
16-06-2017

Uitreiking van de Karlijn Keijzer Scriptieprijs aan Nick Bergkamp

Op 29 juni zal de tweede Karlijn Keijzer Scriptieprijs worden uitgereikt aan Nick Bergkamp, MSc student in Drug Discovery and Safety (DDS), door Jacqueline Keijzer, moeder van Karlijn Keijzer.

Nick Bergkamp is eerstejaars MSc student aan de VU in de specialisatie-richting Drug Discovery and Target Finding. Nick heeft vorig jaar zijn BSc studie in Farmaceutische Wetenschappen cum laude en met honours afgesloten, met excellente resultaten in alle sub-disciplines. In juni 2016 werd hem een posterprijs toegekend voor de presentatie van zijn BSc onderzoeksproject binnnen de sectie Medicinal Chemistry. Het doel van zijn onderzoeksproject was om nano-antilichaamdeeltjes te karakteriseren die virale receptor-eiwitten met een mogelijke rol in de groei van tumorcellen kunnen aanvallen. Na productie van verschillende nanodeeltjes heeft Nick met succes experimenten uitgevoerd en geoptimaliseerd om de eigenschappen van deze deeltjes in kaart te brengen. Daaruit kwamen nuttige en nieuwe inzichten voort in het effect van de nanodeeltjes op de virale receptoren, en deze inzichten hebben mogelijk implicaties voor therapeutische toepassing en de diagnostiek. Naast zijn excellente studie-resultaten en wetenschap-pelijke prestaties toont Nick ook talent voor kennis-overdracht, wat blijkt uit de educatieve vakken die hij volgde en inmiddels in de praktijk brengt, o.a. als invaldocent scheikunde op middelbare scholen en als student-assistent binnen de afdeling Wiskunde. De jury meent dan ook dat met Nick Bergkamp de Karlijn Keijzer Scriptieprijs opnieuw aan een zeer excellente en uiterst gedreven student is toegekend. Nick heeft het voornemen om de prijs te gebruiken voor een MSc onderzoeksproject in het buitenland.

Karlijn Keijzer Scriptieprijs

Karlijn KeijzerDe Karlijn Keijzer Scriptieprijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Karlijn Keijzer, die omkwam bij de vliegramp met vlucht MH17. Karlijn studeerde in 2012 cum laude af in DDS, met als MSc afstudeerrichting Computational Medicinal Chemistry and Toxicology. Haar promotie-onderzoek verrichtte ze in de onderzoeksgroep voor computer-ondersteunde chemie van professor Mookie Baik aan Indiana University in Bloomington (VS). Ze deed onderzoek aan organo-metaalcomplexen met therapeutische werking.

In overeenstemming met Karlijns interesses en gedachtengoed, en om getalenteerde en ambitieuze studenten verder te stimuleren tijdens hun MSc studie, wordt de scriptieprijs jaarlijks uitgereikt in de vorm van een reisbeurs van 1000 Euro. De prijswinnaar wordt op basis van getoonde excellentie en motivatie door een commissie geselecteerd uit kandidaten die een succesvolle BSc onderzoeksstage (eindproject) hebben uitgevoerd binnen het gebied van farmaceutische wetenschappen, scheikunde of biochemie.

De uitreiking van de prijs vindt plaats op donderdag 29 juni 2017 in het auditorium van het O|2 onderzoeksgebouw van de VU, van 16:30 uur-17.30 uur, aansluitend aan de postermarkt en -competitie voor BSc studenten Farmaceutische Wetenschappen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl