Home > Onderwijs > Overig onderwijs

Contractonderwijs

Ben je geïnteresseerd in een bepaalde opleiding maar wil je niet het hele studieprogramma volgen? Dan kun je je via contractonderwijs inschrijven voor losse studieonderdelen.

Contractonderwijs houdt in dat per te volgen vak een contract wordt afgesloten. Met het contract wordt geregeld welk vak mag worden gevolgd en wat de kosten daarvoor zijn. Na het behalen van een voldoende eindresultaat ontvang je een certificaat.

Informatie over contractonderwijs

AiO-onderwijs

AiO's bij de faculteit Exacte Wetenschappen kunnen via hun promotor of afdelings-onderwijscoördinator cursussen aanvragen via het Onderwijsbureau Beta. Het onderwijs wordt aangeboden als zogenaamd aanschuifonderwijs.

Informatie over AiO-onderwijs

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl