Home > Onderzoek > Science Business and Innovation

Science, Business and Innovation (SBI)

Science Business and Innovation header

Bij de Science, Business en Innovatie (SBI) groep van de VU draait alles om innovatie en het succesvol commercialiseren van wetenschappelijke kennis. SBI onderzoekt zowel de wetenschap achter innovaties, als de bedrijfskundige, sociale en maatschappelijke aspecten van innovaties.

Wetenschappelijke thema’s SBI

De centrale wetenschappelijke thema’s zijn enerzijds leven en gezondheid, en anderzijds energie en duurzaamheid. Beide thema’s zijn belangrijk voor overheidsorganisaties, bedrijfsleven en samenleving. We bevinden ons in een tijdvak waarin het belang van ecologisch, sociaal en economisch verantwoord energiegebruik en gezondheidszorg groot is. Energie & duurzaamheid en leven & gezondheid zijn de innovatiethema’s van het heden en van de toekomst.

Onderwijsprogramma

De faculteit Exacte Wetenschappen biedt in samenwerking met de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de faculteit Sociale Wetenschappen de opleiding Science, Business & Innovation (SBI) aan. Dit is een bacheloropleiding en een masteropleiding. Deze opleiding wordt gevoed door het onderzoeksprogramma SBI en heeft als doel het opleiden van academische professionals op het gebied van wetenschapsgedreven innovatie in bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties.

High Technology Small Firms conferentie 2017

Op 21, 22 en 23 juni vindt op de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam de conferentie High Technology Small Firms plaats. De conferentie is onderdeel een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit Twente, de Universiteit Groningen en de Universiteit van Liverpool.

Meer informatie en aanmelden: High Technology Small Firms conferentie

Meer informatie

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl