Home > Voor het vwo > Scholieren > Wiskundeplus

Uitdagende werkboeken voor de onderbouw: Wiskunde plus

wiskundeplus

W=kunde+ is de naam van een reeks werkboeken voor de onderbouw van het vwo. Deze werkboeken geven een aanvulling op de wiskunde voor de onderbouw en bieden leerlingen daarmee verrijking van de reguliere stof. Ieder werkboek behandelt een onderwerp uit de wiskunde op een manier die niet in de schoolboeken aan de orde komt. Het geeft leerlingen een beter beeld van de rijkdom en schoonheid van wiskunde en vormt een extra uitdaging. Voor de werkboeken is geen wiskundige voorkennis nodig. Voor de docent is bij elk boek een docentenhandleiding beschikbaar.

Inmiddels zijn de volgende titels verschenen:
Meetkunde, construeren en bewijzen
Eureka, van probleem naar oplossing
Logica, waar of onwaar
Getaltheorie, onderzoek naar gehele getallen
Slim Rekenen, rekentrucs ontmanteld

De boeken zijn € 6,= per stuk. Bij vijf exemplaren of meer kosten ze € 4,50.

De boeken kunnen worden besteld bij Vierkant voor Wiskunde of bij de VU Boekhandel.

De docentenhandleidingen kunnen per e-mail worden opgevraagd bij Vierkant.

meetkunde

Meetkunde
construeren en bewijzen

 • Een inleiding in de Euclidische meetkunde:
 • Constructies met passer en liniaal
 • Elementaire bewijzen

eureka

Eureka!
van probleem naar oplossing

Een overzicht van verschillende oplossingsstrategieën:

 • Proberen
 • Combineren
 • Structuur ontdekken  Alle mogelijkheden nagaan
 • Formules gebruiken
 • Model maken

logica

Logica
waar of onwaar

Een inleiding in de propositielogica:

 • Redeneren
 • Waarheid
 • Logigram
 • Propositielogica
 • Model

perfect getal web

Getaltheorie
Onderzoek naar gehele getallen

 • Gehele getallen
 • GGD
 • Fibonacci
 • Modulo-rekenen
 • Openstaande problemen 
 • Deelbaarheid
 • Priemgetallen
 • Stelling van Fermat
 • RSA 

halvere web

Slim Rekenen
Rekentrucs ontmanteld

 • Rekenen met je handen
 • Vermenigvuldigen
 • Halveren en verdubbelen
 • Kwadraten tot 75
 • Gelijkvormigheid
 • Het verklaren van raadsels 
 • Kwadrateren
 • Merkwaardig product
 • In de buurt van 100
 • Deelbaarheid
 • Breuken 
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:

spamfuik@vu.nl