Research Projects

Master Research Stage

Masterstudenten kunnen onder dagelijkse begeleiding door een promovendus of postdoc een onderzoeksstage van 3 - 5 maanden (Minor) of 7 - 10 maanden (Major) uitvoeren in één van de lopende research projecten van de groep. Zo'n stage kan m.b.v. extentieruimte in overleg verlengd worden en heeft in het verleden in veel gevallen tot publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften geleid. Voorbeelden van stage thema's die zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek omvatten (met links naar representatieve publicaties) zijn:

(1) Moderne theorie van moleculaire structuur & stabiliteit, methoden voor bindingsanalyses en de ontwikkeling van unificerende concepten en modellen voor bindingsmechanismen (voor publicaties zie: ABC);

(2) Bio-Computational Chemistry, DNA replicatie en supramoleculaire chemie (voor publicaties zie: ABC);

(3) Reactiemechanismen en i.h.b. reactiviteitsmodellen (voor publicaties zie: ABC);

(4) Computational (Bio-)Catalysis en Rationeel Design van Katalysatoren (voor publicaties zie: ABC).

               

Laat ons weten als je geïnteresseerd bent, dan nemen we graag even de tijd om een passend onderzoeksproject samen te stellen.

For fellowships for international students, see: VU Fellowship Program.


This page is under construction


© Bickelhaupt 1997-1999, 1999-2003, 2003-2014, 2014-2019