Vrije Universiteit Amsterdam
Department of Mathematics


Home Publications CV Teaching Contact Links

Deze pagina bevat informatie over de cursus "Gewone differentiaalvergelijkingen" (Voorjaar 2011) uit de BSc Wiskunde.

Voor dit vak gebruiken we het boek "Nonlinear Dynamics and Chaos" van Steven Strogatz.

Hoorcolleges van dit vak vinden plaats op dinsdagochtend en werkcolleges op donderdagmiddag. Zie het rooster voor zaalnummers en tijden.

Beoordeling voor dit vak vindt plaats aan de hand van twee inleveropgaven en twee deeltentamens. De beide inleveropgaven tellen ieder voor 10% mee in het eindcijfer. Het eerste deeltentamen weegt 30% en het tweede deeltentamen 50%.

Voor dit vak geldt een aanwezigheidsplicht: studenten moeten bij minstens 75% van alle hoor- en werkcolleges aanwezig zijn om een eindcijfer te kunnen krijgen.

Week 5: In het college zijn hoofdstukken 1 en 2 behandeld. De sommen voor deze week zijn: 2.2.2, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10bcd, 2.3.2, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.9a, 2.5.2, 2.5.4, 2.8.2b, 2.8.7 en 2.8.8.

Week 6: In het college is de stelling van existentie en uniciteit van oplossingen van beginwaardeproblemen behandeld aan de hand van een uitgedeelde tekst. De opgaven van deze week komen eveneens uit die tekst: 1.11.12, 1.11.13ad, 1.11.14 en 1.11.15ae.

Week 7: In het college heb ik paragrafen 3.0, 3.1 en 3.2 behandeld. De sommen van deze week zijn: 1.11.14 en 1.11.15ae van de hand-outs (deze zijn blijven staan van vorige week). Daarnaast, uit het boek: 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6.

Week 8: Behandeld op college zijn paragrafen 3.4 en 3.6. Opgaven voor deze week: 3.4.4, 3.4.7, 3.4.9, 3.4.14, 3.6.3 en 3.6.7.

Week 9: Behandeld zijn paragrafen 4.0, 4.1, 4,2, 4,3, 4.4 en 4.5. Sommen voor deze week: 4.1.1, 4.1.8, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.5.3, 4.5.1.

iNLEVEREN: Uiterlijk op 3 maart tijdens het werkcollege: Som 1.11.16 uit de hand-out (over existentie en uniciteit). Daarnaast uit het boek: 2.5.5, 3.2.7 (Bonusvraag: levert dit een convergente machtreeks op?) en 3.6.3.

Week 10: Deze week worden het hoor- en werkcollege omgewisseld. Op donderdag zal ik hoofdstuk 5 van het boek bespreken. Dinsdag doen we op het werkcollege alvast de volgende sommen: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.9, 5.1.10cdef en verder alle sommen die vorige week niet zijn afgekomen. Het kan handig zijn om paragraaf 5.1 van tevoren even door te bladeren.

Week 11: Deze week is hoofdstuk 5 afgemaakt. De sommen voor donderdag zijn: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.9, 5.2.11, 5.3.4.

Week 12: TENTAMEN. De tentamenstof bestaat uit hoofdstukken 1 t/m 5, de uitgedeelde kopieen over existentie en eenduidigheid en alle op het werkcollege behandelde sommen.

Week 13: Vandaag zijn uit hoofdstuk 6 paragrafen 0 t/m 4 behandeld. Sommen zijn: 6.1.3, 6.1.6, 6.1.9, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14, 6.2.2, 6.3.6 en 6.4.3.

Week 14: Ik heb paragrafen 6.5 t/m 6.7 behandeld. De sommen voor deze week zijn: 6.3.11, 6.3.15, 6.5.4, 6.5.9 (lees eerst de tekst boven deze opgave), 6.6.5, 6.6.6, 6.7.1, 6.7.4a (gebruik de 1-dimensionale inverse functie stelling).

INLEVEREN: Uiterlijk op 28 april tijdens het werkcollege: 6.5.10, 6.6.11, 6.8.9, 7.2.12 en 7.3.9ab.

Week 15: Vandaag zijn paragrafen 6.8, 7,0, 7.1 en 7.2 behandeld. Opgaven zijn: 6.8.6, 6.8.8, 6.8.9, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.9, 7.2.2, 7.2.7 en 7.2.10.

Week 16: Ik heb paragrafen 7.3, 7.4 en 7.5 behandeld. Opgaven voor deze week: 7.3.1, 7.5.4 en alle opgaven uit eerdere weken die je nog niet af hebt kunnen maken.

Week 17: Ik heb paragraaf 7.6 behandeld. Opgaven zijn: 7.6.2, 7.6.5 ("compute the averaged equations" betekent hier: "bereken X_0(t,\varepsilon t) van de 2-tijdschaal expansie"), 7.6.10, 7.6.15 en 7,6,18.

Week 18: Ik heb paragrafen 8.0 t/m 8.3 behandeld. Er is deze week geen werkcollege.

Week 19: Ik heb deze week hoofdstuk 8 afgemaakt. Opgaven voor deze week zijn: 8.1.5, 8.2.2, 8.2.11, 8.4.1, 8.4.12, 8.5.3, 8.6.3 en 8.7.5.

PROJECT WISKUNDE: Studenten die geinteresseerd zijn in een onderwerp uit de dynamische systemen, worden hierbij uitgenodigd om dit op dinsdag 17 mei, vanaf 16:30, op mijn kamer R-361 te komen bespreken.