Columns / Opinies

Columns en opinies die ik schreef voor diverse kranten en (web)magazines, zoals Sophie, Protestant.nlBeweging Magazine, geloofenwetenschap.nl, VU Magazine, en Geheugen van de VU 

‘Universitair decorum: een overzicht van symbolen en rituelen’, GeheugenvandeVU.nl
‘Met eene liefde, die nooit kan wegsterven in mijn hart’: Opkomst en ondergang van Neerlandistiek aan de VU. Of: Het idee van een universiteit in een tijd van marktdenken', op GeheugenvandeVU en Neerlandistiek.nl (2 maart 2019)
Reactie van Ab Flipse op Jan van Meerten, ‘Jonghistorische werkelijkheidsopvatting als eenduidig golfgeklots in de oceaan van het zijn’ (pdf)
'Vóór de kip was er de maagd', VU Magazine (15 november 2017)
'De ChristenUnie en de evolutietheorie', Jalta (21 oktober 2017)
'Eredoctoraten aan de VU' (blog) Geheugen van de VU (4 september 2017)
'De Monkey Trial en verder: de evolutietheorie voor de rechter', Jalta (13 juli 2017)
'Nieuwe faculteit met oude papieren: faculteit der Bètawetenschappen', VU Magazine (28 juni 2017)
'Votum is niet per se persoonlijk', opinie in Ad Valvas (12 oktober 2016)
'De opening van het academisch jaar: van opening der lessen naar #oaj', Geheugen van de VU (4 september 2016)
'In Memoriam Harry Brinkman (1934-2016)', op Ad Valvas (9 mei 2016) en vu.nl
'Academische rituelen: toga's, votum en lofverheffing aan de VU' (blog), Geheugen van de VU (1 april 2016)
'Bouman and Lindeboom Medical Library geopend' (blog), Geheugen van de VU (30 maart 2016)
'Het einde van de studentenpartijen aan de VU?' (blog), Geheugen van de VU (22 februari 2016)
'Vijftig jaar VUmc' (blog), Geheugen van de VU (6 januari 2016)
'VU-erfgoed: katheder met de maagd in de tuin' (blog), Geheugen van de VU (22 augustus 2015)
'135 jaar L.A.N.X. Studentencorps aan de Vrije Universiteit' (blog), Geheugen van de VU, (18 augustus 2015)
'Geschiedenis studeren aan de VU, 1918-2015' (blog), Geheugen van de VU (15 augustus 2015)
'Spannend, maar noodzakelijk evolutiedebat', Nederlands Dagblad, (30 maart 2015) Download pdf
'We moeten VU-traditie nieuw leven inblazen', Ad Valvas, 26 september 2014
'Vrij van tirannie en dictatuur', brochure Vrij van tirannie en dictatuur, t.g.v. vrijheidsmaaltijd VU, 5 mei 2014, 3-4. Download pdf
'Het favoriete object van Ab Flipse', Nieuwsbrief SAE, nr. 38, p. 6 (archief nieuwsbrief Stichting Academisch Erfgoed) (februari 2014)
'Zoek harmonie geloof en evolutiewetenschap' Nederlands Dagblad (10-1-2014).
'De VU schrijft geschiedenis. De toekomst van het VU-verleden' (Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum, juni 2013)
'Ondoorgrondelijk Goddeeltje' (Sophie, augustus 2012)
'Grof geschut in de Tweede Kamer' (Sophie, april 2012)
'Van Darwin naar Hitler' (pdf) (Protestant.nl, januari 2012)
'Arkzoekers en moslimcreationisten' (pdf) (Sophie, december 2011)
'Geloof en wetenschap als amusement' (pdf) (Protestant.nl, november 2011)
'Archief VU-hoogleraar natuurkunde G.J. Sizoo (1900-1994)', Nieuwsbrief SAE | Thema Hoogleraararchieven, Oktober 2011, nummer 31, p. 7 (archief nieuwsbrief Stichting Academisch Erfgoed)
'Diepe wortels creationisme' (pdf), Nederlands Dagblad, 24 september 2011
'Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in een middag' (pdf) (Protestant.nl, september 2011)
'Hoe slimmer, hoe minder gelovig' (Sophie, augustus 2011)
'Heeft de wetenschap het geloof ondermijnd?' (pdf) (Protestant.nl, juli 2011)
'Hawking en de dood van God' (pdf) (Sophie, juni 2011)
'Amerikaanse toestanden?' (pdf) (Protestant.nl, mei 2011)
'Een overbodige horlogemaker?' (pdf) (Sophie, april 2011)
'De wetenschap als complot' (pdf) (Protestant.nl, maart 2011)
'Het bureau van Hooykaas' (pdf) (Sophie, februari 2011)
'Geen harde scheiding tussen schepping en evolutie' (pdf) (Protestant.nl,
februari 2011)
'Jan Lever, beminnelijk bruggenbouwer tussen schepping en evolutie' (pdf) (Protestant.nl, december 2010)
'Jan Lever (1922-2010) en de WdW' (pdf) (Beweging, december 2010)
'Geert Wilders en de "Monkey Trial"' (pdf) (Protestant.nl, oktober 2010)
'Oecumene van het vat' (pdf) (Beweging, september 2010)
'De affaire-Galilei, Jan Marijnissen en de val van het geloof' (pdf) (Protestant.nl, augustus 2010)
'Toekomsmuziek' (pdf) (Beweging, juli 2010)
'Geloof en wetenschap: oorlog en vrede' (pdf) (Protestant.nl, juni 2010)
'Er zij licht' (pdf) (Beweging, maart 2010)
'Darwinmoe' (pdf) (Protestant.nl februari 2010)
'Darwin en Luther' (pdf) (Beweging, december 2009)
'Creationisme geen oude papieren' (pdf) (Protestant.nl, oktober 2009)
'Grote Woorden over Geloof en Wetenschap' (pdf) (Beweging, september 2009)
'Een platte pannenkoek van 6000 jaar oud' (pdf) (Beweging, juni 2009)
'Met Augustinus, Calvijn en Kuyper voor/tegen Darwin' (pdf) (Beweging, maart 2009)
'Beeld scheppingsgeloof uit verleden klopt niet' (pdf),  Nederlands Dagblad, 13 februari 2009, p. 7.   
'Energetisch kerstfeest' (pdf) (Beweging, december 2008)
'Buitenaards leven' (pdf) (Beweging, september 2008)
'Laboratoriumopschriften' (pdf) (Beweging, juni 2008)
'Discussie in de marge' (pdf) (Beweging, maart 2008)

Oudere columns

'Geloof en Wetenschap' (september 2001)
'Probleem en Mysterie (2), verslag van het minisymposium' (juni 2001)
'Probleem en Mysterie: een kloof tussen weten en leven?' (april 2001)
'De Ideeënleer van Plato en het christelijk geloof' (februari 2001)
'Aristoteles en het Opperwezen: Grieks en Bijbels Godsbeeld' (december 2000)
'Friedrich Wilhelm Nietzsche: tragiek en kritiek' (oktober 2000)
'De Wijsbegeerte der Wetsidee: een christelijke filosofie?' (juni 2000)
'Cynici, stoïcijnen en sceptici: leer en leven' (april 2000)
'Zoeken naar de waarheid: opmerkingen over 'postmoderne filosofie'' (februari 2000)
'Heidegger: zijn-ten-dode en de medemens' (december 1999)
'Gedachten naar aanleiding van de wijsbegeerte van Emmanuel Levinas' (oktober 1999)