Home

Ab Flipse is universiteitshistoricus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ik doe onderzoek en initieer en coördineer onderzoeksprojecten op het gebied van de universiteitsgeschiedenis (in het bijzonder de geschiedenis van de VU), en breder: wetenschapsgeschiedenis, medische geschiedenis, en geschiedenis van geloof & wetenschap. De positie van univeristeitshistoricus is ondergebracht bij de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het betreft een universiteitsbrede positie, ingesteld door het College van Bestuur.

Zie ook mijn pagina op VU Research Portal

Lees meer over mijn aanstelling als universiteitshistoricus: 'Ab Flipse vaste universiteitshistoricus van de VU'


Universiteitshistoricus135 jaar VU

Ik werk actief aan het 'levend houden' van de geschiedenis van de VU, ben beschikbaar voor advies binnen en buiten de universiteit voor zaken betreffende de geschiedenis van de VU, en verzorg colleges op het gebied van wetenschapgeschiedenis, en medische geschiedenis. Studenten kunnen een scriptie schrijven over aspecten van de geschiedenis van de VU.


Geschiedenis van de Vrije Universiteit AmsterdamHier leert de natuur
Mijn huidige onderzoek richt zich op de recente geschiedenis van de VU, vanaf ca. 1960, en de veranderingen die zich toen voltrokken aan de universiteiten in Nederland en wereldwijd. Het betreft onderwerpen als de massificatie van het onderwijs, het ontstaan van een wetenschapsbeleid, de veranderende bestuurscultuur.

Eerder publiceerde ik onder meer over de debatten over geloof en wetenschap rond de oprichting van de VU, de geschiedenis van de natuurwetenschappelijke faculteit van de VU, en de 'professionalisering' van het bestuur vanaf de jaren tachtig.

Over mijn onderzoek op het gebied van de universiteitsgeschiedenis, zie onder Onderzoek -> universiteit.

Religie en wetenschapBoek
Van 2006 tot 2012 deed ik in de afdeling Wetenschapsgeschiedenis van de Vrije Universiteit een promotieonderzoek naar de discussies over geloof en wetenschap in Nederland in de periode 1880-1940. Op dit terrein publiceerde ik wetenschappelijke artikelen, bijdragen aan bundels, en het boek Christelijke wetenschap. Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940 (Hilversum: Verloren 2014).

Over mijn onderzoek op het gebied van geloof & wetenschap, zie onder Onderzoek -> Religie.


Leven en werk van Jan Lever (1922-2010): een biografieBoek
Een project waar ik momenteel aan werk waarin beide onderzoeksthema's samenkomen is 'Leven en werk van Jan Lever (1922-2010)' (biografie).  Dit project wordt mogelijk gemaakt door VUVereniging, die het project ondersteunt, omdat het bijdraagt aan de doelstelling van de Vereniging.

Publicaties in het kader van dit onderzoeksproject tot nu toe:

  • Een eerste schets van leven en werk, gaf ik in het artikel: 'Jan Lever: bioloog, bruggenbouwer en boegbeeld van de VU', in Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - zesentwintig portretten (Amsterdam: VU University Press 2016), pp. 195-202  Download hier (pdf)
  • Verder verscheen: 'Jan Lever: Challenging the Role of Typological Thinking in Reformational Views of Biology' (met Harry Cook), in: Philosophia Reformata 82/1 (2017), 3-25
  • Over de bredere context waarbinnen Lever zijn ideeën ontwikkelde, verschijnt binnenkort: 'Shared Principles, Diverging Paths: neo-Calvinism, neo-Thomism and the Natural Sciences, 1880-1960' (2018)
AbFlipse-BertLever
Ab Flipse met Bert Lever (zoon van Jan Lever) voor portret van Jan Lever


Columns, opinies, blogs
Behalve wetenschappelijke artikelen, schrijf ik regelmatig populariserende teksten, opinieartikelen, blogs, en columns. Nieuwe teksten worden steeds op deze site gepubliceerd onder Publicaties of Columns /Opinies