Onderzoek universiteitsgeschiedenis

De Vrije Universiteit sinds ca. 1950
Mijn huidige ondezoek richt zich op de geschiedenis van de Vrije Universiteit in de afgelopen halve eeuw. Mijn plannen presenteerde ik in de lezing 'De VU schrijft geschiedenis. De nieuwe universiteitsgeschiedenis en de toekomst van het VU-verleden'. Lees hier een samenvatting.

Momenteel werk ik aan de volgende thema's:

 Vrije Universiteit en samenleving
135 jaar VU
In januari 2016 verscheen Verder kijken. 135 jaar Vrije Universiteit in de samenleving - zesentwintig portretten, ter gelegenheid van het lustrum van de VU.

Informatie over het boek: Ab Flipse (red.), Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - 26 portretten (Amsterdam: VU University Press 2016), 248 blz., ISBN 978 90 8659 7277. Lees op de VU-site: Nieuw boek over geschiedenis van de VU.

Meer op de website Geheugen van de VU.

 

 

 

Vijfenzeventig jaar Natuurkunde aan de VU
Eerder werkte ik aan de geschiedschrijving van de 75-jarige afdeling Natuurkunde en Sterrenkunde van de Vrije Universiteit. Dit onderzoek resulteerde in de publicatie van het boek Hier leert de natuur ons zelf den weg. Een geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU (Zoetermeer: Meinema, 2005), isbn: 90-211-4084-5, een deel in de Historische Reeks VU. Dit boek is nog tweede-hands verkrijgbaar, bijvoorbeeld via Boekwinkeltjes.nl

Op GeheugenvandeVU is het boek online te lezen.

Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek, werd op 5 oktober 2005 een symposium georganiseerd over het onderwerp Natuurkunde in Nederland in het Interbellum. Lees meer over dit symposium, inclusief een (foto)verslag.

Over de Natuurkunde aan de VU, publiceerde ik ook het volgende artikel:

Recensies
Naar aanleiding van het boek verschenen de volgende recensies en artikelen: