Onderzoek: religie en wetenschap

I. Promotieonderzoek: gereformeerden en katholieken over de natuurwetenschap, 1880-1940

Mijn Boekpromotieondezoek resulteerde in de dissertatie Christelijke wetenschap. Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940 (Hilversum: Verloren, 2014). Download het boek via de researchdatabase van de VU. 

Beluister het 'lekenpaatje' dat ik hield voorafgaand aan de verdediging van mijn proefschrift via youtube.


Media / recensies:

Downloads (pdf):

II. Geschiedenis van het evolutie-/creationisme-debat in Nederland
BotsenIn een aantal artikelen heb ik de geschiedenis van het debat over schepping en evolutie in Nederland beschreven. Daarbij heb ik onder meer aandacht gegeven aan de verschillen tussen gereformeerden en rooms-katholieken, en de situatie in Nederland vergeleken met de Verenigde Staten. Enkele kernpublicaties: 

Op 23 september 2011 organiseerde ik een congres over het thema 'Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland'. Verslagen hiervan verschenen in verschillende kranten. Een bundeling van deze artikelen (uit Trouw, Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad), vindt u hier als pdf.

Een samenvatting van mijn lezing verscheen in Nederlands Dagblad als opnieartikel: 'Diepe wortels creationisme' (pdf)