Presentaties


10 Dec. 2019 'VU en omgeving: de campus van de Vrije Universiteit, 1945-heden', Zuidas end of year meeting, Circle
25 Oct. 2019 ‘Herdenken van de Tweede Wereldoorlog aan Nederlandse universiteiten’, symposium Universiteit in het verzet, Radboud Universiteit Nijmegen
10 Oct. 2019 ‘Universitair bestuur: een lange-termijn-perspectief’, workshop Hoger Ondrwijs Governance in Historisch Perspectief, Vossius center / Stevin Center
1 Oct. 2019 Het 'bijzondere' van de VU: Relict van een protestants verleden of inspiratiebron voor vandaag’, ACRH Seminar: op naar 140 jaar Vrije Universiteit
21 June2019 'The scientific biography as part of a wider narrative: Life and work of the Christian biologist Jan Lever (1922-2010) in a secularizing age', Gewina Woudschoten Conference 8, Towards a History of Knowledge, 21-22 June 2019
22 May2019 'Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam: de (voor)geschiedenis van een medisch centrum', Gasthuislezing Amsterdam UMC
15 May2019 'The Vrije Universiteit Amsterdam as a Campus University: ‘Cité Universitaire’ between Dream and Reality', workshop The Architecture of Science and the Humanities; at Netherlands Institute for Advanced Study, 15-16 May 2019.
5 April 2019 'Tussen droom en werkelijkheid: de Vrije Universiteit Amsterdam als campusuniversiteit, 1945-heden', bijeenkomst Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
29 Nov. 2018 ‘'Een cité universitaire in Tuinstad Buitenveldert. De VU Amsterdam: gebouwencomplex - campus - kenniskwartier', Brains, Buildings, Business: Universiteiten en hun campussen: naoorlogse campusbouw en -ontwikkeling in Nederland, 29-30 nov. VU
29 Nov. 2018 ‘Inleiding: Universiteitscampussen in Nederland sinds 1945’, Brains, Buildings, Business: Universiteiten en hun campussen: naoorlogse campusbouw en -ontwikkeling in Nederland, 29-30 nov. VU
24 Nov. 2018 ‘Relict van een protestants verleden of inspiratiebron voor de toekomst: 140 jaar VU-Vereniging’, Ledenontmoeting VU-Vereniging, VU
27 August 2018 'An Historical Perspective on the Relationship between Evolutionary Biology and Religious Belief in the Netherlands', Workshop, 'Distinguishing Science and Metaphysics in Evolution and Religion', Lorentz Center, Leiden, 27-31 Aug 2018
2 July 2018 'How a Calvinist university has transformed into the most  multi-religious university of the Netherlands in 138 years', summer school CRASSH, University of Cambridge  'Religious Diversity and the Secular University', 2-13 July 2018
30 nov. 2017 'The universities between the state and the market: changes in governance, funding and quality control since the 1980s in the Netherlands. The case of the Vrije Universiteit Amsterdam and its distinctive identity', Funding Bodies in Late Modern Science, Utrecht, 30 November–1 December 2017
27 okt. 2017 'A Laboratory Revolution at a Calvinist University. The Physiological Laboratory and the Valerius Clinic of the Vrije Universiteit Amsterdam 1918-1924', The Laboratory Revolution 1850-1950. The Rise of the Laboratory and the Changing Nature of the University, Groningen, October 26-27, 2017
7 juli 2017 'Historie van de discussie rond schepping en wetenschap – van de kerkvaders tot 2016', Studiegroep Baambrugge
23 juni 2017 'The VU and its corporate image since 1880. How the Vrije Universiteit Amsterdam has continually retold its own history', Woudschoten conference for the history of science in the Netherlands, 23-24 June 2017
20 april 2017 'De VU internationaal sinds 1880', lezing VU International Office
11 april 2017 'Hooglerarenportretten: vanwaar, waartoe?', bezinningsmiddag erfgoed UBVU
11 april 2017 'Maagd en/of Griffioen: identiteit, profilering en corporate identity van de Vrije Universiteit Amsterdam sinds 1989', presentatie verdiepingssessie CvB
23 sept. 2016 'Changes in university governance in the Netherlands in the 20th century: more or less autonomy? The case of the ‘Free University’ Amsterdam', 7th International Conference of The European Society For The History of Science (ESHS 2016), 22-24 september 2016, Prague
17 sept. 2016 'Vierhonderd jaar Keizersgracht 166: geschiedenis van het huis', Feest van de Bouwsels, Vierhonderd jaar Keizersgracht 166
5 sept. 2016 'The History of the Vrije Universiteit Amsterdam
and its Faculty of Humanities, 1880-2016', opening facultair jaar
25 aug. 2016 The Vrije Universiteit Amsterdam and Islam in the 21st century',  Another religion? Neo-Calvinism and Islam Conference, 25-56 August, 2016
23 febr. 2016 ‘Geheugen van de VU: digitale geschiedenis’, archivarissen-overleg PAZU/VSNU
11 dec.2015 'Van Maagd naar Griffioen: profilering, identiteit en corporate identity aan de Vrije Universiteit, 1989-2015', Symposium 'Universiteit en identiteit', Utrecht
4 nov. 2015 'Geheugen van de VU: digitale geschiedenis en online herinneringsplatform', Lancering Geheugen van de VU, 4 november 2015, Vrije Universiteit
16 sept. 2015 'Verzuilde wetenschapsgeschiedenis? VU-wetenschapshistoricus Reijer Hooykaas (1906-1994) over geloof en wetenschap', Symposium & Dijksterhuislezing 2015, Radboud Universiteit Nijmegen.
18 aug. 2015 'The Life and Thought of Abraham Kuyper: Science and Christianity', Science and Religion Summer Seminar, Vrije Universiteit, Amsterdam: 17-20 augustus 2015
23 juni 2015 'Academisch burgerschap: "Civitas Academica" of "Drilschool voor gedresseerde papegaaien", Themamiddag Academisch Burgerschap Know VU,
4 juni 2015 'De Ecocirc: recent erfgoed aan de Vrije Universiteit', workshop Expertisegroep recent erfgoed: Op de museale weegschap, SAE en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
16 april 2015 'De VU, Abraham Kuyper en de Keizersgracht, 1883-2015: op locatie', voorontvangst Abraham Kuyperlezing 2015
19 jan. 2015 'Christelijk rekenen? Zin en onzin van het VU-ideaal van christelijke wetenschap', Rotary-avond, Amstelveen
5 sept. 2014 'Neo-Calvinism, Neo-Thomism and the Natural Sciences', Conference Rerum Novarum: Neo-Calvinism and Roman Catholicism, Rome, 4-5 september 2014.
15 juli 2014 'Creation and evolution in the Netherlands: the value of a historical approach', Biologos Workshop, St. Catherine's College, Oxford, 14-17 juli 2014.
6 mei 2014 'Lekenpaatje', gehouden voorafgaand aan de verdediging van mijn proefschrift. Beluister via youtube
3 april 2014 Bijdrage aan symposium 'In gesprek me de wetenschap. Over de culurele waarde van wetenschap en universiteit', VU Amsterdam
20 maart 2014 'VU-fysicus G.J. Sizoo, uranium, en de opbouw van het onderzoek in de kernfysica in Nederland', symposium Omtreden elementen. Zeldzame aarde en uranium in de 19e en 20e eeuw van de KNCV. Lees hier een verslag.
18 maart 2014 'Reijer Hooykaas and the history of science', Openingssymposium Stevin Centre, Vrije Universiteit, Amsterdam. Bekijk lezing via youtube.
13 dec. 2013 ‘VU tussen twee vuren.’ De Vrije Universiteit als christelijke universiteit, 1968-1980, Congres universiteitsgeschiedenis, 'Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek', Utrecht, 13 december 2013.
20 juni 2013 'De VU schrijft geschiedenis. De nieuwe universiteitsgeschiedenis en de toekomst van het VU-verleden', Middag van de VU-historie, Amsterdam, 20 juni 2013
2 dec. 2011 ‘Geen weelde, maar een offer’. De VU en haar Faculteit der Wis- en Natuurkunde', Congres Universiteitsgeschiedenis Het aanzien van de Nederlandse universiteiten, Utrecht, 2 december 2011
17 nov. 2011 'Creationism in the Low Countries', Workshop Creationism in Europe, Ghent University, 17-18 november 2011
23 sept. 2011 '"Amerikaanse geleerden van formaat die deze dingen heel anders zien." Nederlandse gereformeerden en het creationisme', congres Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland, 23 september 2011, Vrije Universiteit
17 juni 2011 'Putting Dutch Calvinists' Engagement with the Sciences in its Place', Locations of Knowledge. Fourth Woudschoten Conference on the History of Science, 17-18 juni 2011
29 okt. 2010 'Religious responses to the 2009 Darwin commemoration in the Low countries' [with Stefaan Blancke and Johan Braeckman (Ghent University)], Annual Meeting Society for Scientific Study of Religion, Baltimore, USA, 29-31 October 2010
13 juni 2010 'Schepping en evolutie - lessen uit het verleden?', Oosterparkkerk Amsterdam
16 juli 2009 'The late reception of Darwinism and the early reception of young-earth creationism among Dutch Calvinists, 1900-1970' (pdf), Conference 'Religious Responses to Darwinism, 1859 - 2009', 15-18 July 2009, Ian Ramsey Centre for science and religion in the University of Oxford, Oxford UK, 15-18 July 2009. 
27 juni 2009 'Science and religion in local and global perspective: the case of the Dutch Calvinists', Third Bi-Annual Dutch Conference in the History of Science: Dutch Science - World Science, Woudschoten, 26-27 June 2009.
16 april 2009 'Christelijke Wetenschap. Confessionele natuurwetenschappers over de relatie geloof-wetenschap in een verzuild land. Nederland 1900-1950',  Promovendisymposium Huizinga Instituut, Barchem, 16-17 april 2009
12 febr. 2009 'Scheppingsgeloof en evolutiedogma: lessen uit het verleden? Debat over schepping en evolutie in Gereformeerde en Rooms-katholieke kring, ca.1860 - ca.1960', Lezingenreeks 'Botsen over het begin - de evolutie van het christelijke scheppingsdenken', georganiseerd door het Historische Documentatiecentrum VU en het Nederlands Dagblad, Amersfoort, jan.-feb. 2009.
12 sept. 2008 'Between Neo-Thomist Natural Philosophy and Secular Science: Roman Catholic Scientists in the Netherlands, 1900-1950', 3rd International Conference of the European Society for the History of Science, Vienna, Austria, 10-12 September.
17 sept. 2007 'De reformatie van de wetenschap en de wetenschap van de Reformatie. Over geloof en wetenschap in de 16e en 17e eeuw', Studentenvereniging VGSD, Delft. Powerpoint (pdf).
24 juli 2007 '"Faith in the Principles": The Genesis of a Calvinist Science Faculty in the Netherlands, 1930', Conference 'Science and Religion. Historical and Contemporary Perspectives', Lancaster UK, 23-26 July. Powerpoint (pdf).
20 april 2007 'Disciplining the Orthodox: The Case of G.J. Sizoo, physicist at a Calvinist University', Symposium 'Perspectives on Disciplinarity and Scientific Identity Formation', Vrije Universiteit Amsterdam. Powerpoint (pdf).
12 jan. 2007 '"Fides quaerens intellectum". Gereformeerden en Katholieken over natuurwetenschap en geloof, Nederland ca. 1900-1960', Promovendicongres Nederlandse wetenschapshistorici, Barchem, 11-12 januari 2007. Powerpoint (pdf).
4 nov. 2006 '"Not a bastion of unbelief": Dutch Calvinist and Roman Catholic scientists about science-religion issues in the early twentieth century', History of Science Society Annual Meeting 2006, Vancouver BC, Canada, 1-5 November. Powerpoint (pdf).
4 sept. 2006 'Science, religion and emancipation: Dutch Calvinist and Roman Catholic responses to modernity in the early 20th century', Second International Conference of the European Society for the History of Science, Cracow, Poland, 6-9 September. Powerpoint(pdf).
5 okt. 2005 'Genesis van de Natuurkunde aan de VU. Opbouw van de afdeling Natuurkunde aan de Vrije Universiteit, 1930-1940', Symposium Natuurkunde in Nederland in het Interbellum, VU Amsterdam. 23 april 2005
23 april 2005 'De oprichting van een Faculteit der Wis- en Natuurkunde aan de VU in 1930', Gewina-voorjaarsbijeenkomst, Deventer.
22 nov. 2003 'The founding of a Science Department at a Calvinistic University in the Netherlands (1930)', History of Science Society Annual Meeting 2003, Cambridge MA, USA, 20-23 November 2003.