Publicaties

        [Een overzicht van al mijn publicaties via: research portal VU: Ab Flipse]
        [Voor columns en opiniestukken, zie: Columns / Opinies]

2021 'A Laboratory Revolution at a Calvinist university: The Physiological Laboratory of the Vrije Universiteit in Amsterdam, 1918-1924' [submitted]
2020 '"Anybody can come to the VU, even if he were a Mohammedan..." The Vrije Universiteit Amsterdam and Islam: then and now' [submitted]
2020 'Shared Principles, Diverging Paths: neo-Calvinism, neo-Thomism and the Natural Sciences, 1880-1960' [to be published]
2020 'Nederlandse universiteitscampussen, 1945-2020', in: Flipse en Streefland (red.), De universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945 (Verloren 2020)
2020 'De Vrije Universiteit Amsterdam als cité universitaire. Tussen gebouwencomplex en campus', in: Flipse en Streefland (red.), De universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945 (Verloren 2020)
2020 Redactie (met Abel Streefland), De universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945 (Verloren 2020)
2020 '‘Het herdenken der slachtoffers gevoeld als een eerste plicht.’ Oorlogsmonumenten en herdenkingscultuur aan Nederlandse universiteiten', in: Wim Berkelaar, Ab Flipse, George Harinck (red.), Tjeerd de Jong en Gert van Klinken, Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam (Uitgeverij Boom 2020), 47-65.
2020 Met Floris van Berckel Smit, Van democratie naar New Public Management: invoering van de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie aan de Universiteit van Amsterdam', NTOR 2020-1, 15-28.
2019 Met Bastiaan Schoolmann: ‘De zoon, op wie zij trots was’. Voorgeschiedenis van de breuk tussen het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde en de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 1856-1945. Studium: tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis 12(2019), 91-109
2019 Redactie (met Gert-Jan Burgers en Linda van Maaren) van: Brains, Buildings, Business. De Vrije Universiteit en Zuidas. CLUE+ Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
2019 'De campus van de Vrije Universiteit Amsterdam: van cité universitaire naar stadscampus',in: in GLM Burgers, AC Flipse & L van Maaren (eds), Brains, Buildings, Business. De Vrije Universiteit en Zuidas. CLUE+ Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, pp. 8-11
2019 'Hoe heeft het debat over schepping en evolutie zich de afgelopen anderhalve eeuw ontwikkeld?',in: W den Boer, R Fransen & R Peels (eds), En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen (Kampen 2019), pp. 19-30
2019 ‘Lichaamsbeelden in de gezondheidszorg’, met Jenny Slatman, in: Toine Pieters en Guy Widdershoven (red.), Filosofie en geschiedenis van de gezondheidszorg (Boom, 2018)
2018 ‘Jan Lever, Filosoof. Naar aanleiding van een niet-gepubliceerd artikel in het Lever-archief’, in Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer en Bart Wallet (red.), Tussen Amsterdam en Kampen (Amsterdam: HDC, 2018), 59-61.
2018 Review: Gijsbert van den Brink, En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie (2017), in: NTT Journal for Theology and the Study of Religion, 72.2 (2018), 205-207
2018 'Four Books for the Price of One: A Second Look at Reijer Hooykaas, Natural Law and Divine Miracle', in: Isis 109, (March 2018) 126-129
2018 'Review: Lyvia Diser, Wetenschap op de proef: Laboratoria in het Belgisch overheidsbeleid, 1870–1940 (2016)', in: Isis 109 (March 2018), 196-197
2017 'Het archief van oratorische vereniging ΒΟΡΕΑΣ: Neerslag van een omkeer in het studentenleven, 1956-1975', in: Esther van Gelder, Erik Jorink, Ilja Nieuwland, Marlise Rijks en Alice Spruit (eds.), 'Dingen die ergens toe dienen'. Verhalen over materiële cultuur van wetenschap (Hilversum 2017), pp. 130-133.
2017 'Niet nieuw, wel bijzonder: Bruto academische waarde in historisch perspectief', Vrije Universiteit Magazine: de VU-formule, november 2017, p. 3.
2017 'Review Peter Harrison, The Territories of Science and Religion (2015)', Centaurus 58/4 (2016) 318-320
2017 'Van maagd naar griffioen. Identiteit, profilering en corporate identity van de Vrije Universiteit Amsterdam sinds 1989', in: Universiteit en identiteit, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (Hilversum: Verloren, 2017)
2017 'Jan Lever: Challenging the Role of Typological Thinking in Reformational Views of Biology', with Harry Cook, to be published in Philosophia Reformata 82/1 (2017), 3-25
2017 Redacteur van: Een VU-theoloog die verder keek: Harry Kuitert, zijn theologie en de samenleving (Amsterdam 2017). Download pdf.
2016 'Jan Lever: Bioloog, bruggenbouwer & boegbeeld van de VU' (pdf), in Ab Flipse (red.), Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - zesentwintig portretten (Amsterdam: VU University Press 2016), pp. 195-202.
2016 'Gerardus Johannes Sizoo: Vrij en verantwoordelijk in kernfysica, geloof & wetenschap en bestuur' (pdf), in: Ab Flipse (red.), Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - zesentwintig portretten (Amsterdam: VU University Press 2016), pp. 123-130.
2016 'Inleiding: Vrije Universiteit en samenleving sinds 1880' (pdf), in: Ab Flipse (red.), Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - zesentwintig portretten (Amsterdam: VU University Press 2016), pp. 11-18.
2016 Redacteur van: Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - zesentwintig portretten (Amsterdam: VU University Press 2016).
2015 'Geheugen van de VU' (website), doorlopend project sinds november 2015.
2015 '135 jaar L.A.N.X. Studentencorps aan de Vrije Universiteit' (pdf), Larinx, lustrumeditie 2015
2015 'Geschiedenis studeren aan de VU, 1918-2015' (pdf), Codex Historiae (februari 2015), 52-57
2014 '"VU tussen twee VU-ren." De identiteit van de Vrije Universiteit in de jaren zeventig', in: Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (Hilversum: Verloren 2014), 83-102. Download pdf
2014 'Creation and evolution: History of the Debate in the Netherlands', The Biologos Forum, 17 November 2014
2014 'The Low Countries', met Stefaan Blancke en Johan Braeckman (UGent), in Creationism in Europe, red. Stefaan Blancke, Hans Henrik Hjermitslev and Peter C Kjærgaard (Medicin, science, and religion in historical context (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014), 65-84.
2014 'Een Vrije Universiteit. Neocalvinisme en het ideaal van christelijke wetenschap', Kunst en Wetenschap 23:3 (2014), 9-10.
2014 Christelijke wetenschap. Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940 (Hilversum: Verloren, 21014).
2014 'What If? World War I and the Creationism-Evolution Controversy in the Netherlands', National Center for Science Education (NCSE), april 2014
2013 '"Natuuronderzoekers dagen de kerk uit." Natuurwetenschappers, theologen en de kerken in de jaren vijftig' (pdf), in: ‘In de vergifkast’? Protestantse organisaties tussen kerk en wereld in de jaren 1950, red. G. Harinck & P. van Trigt (Zoetermeer: Meinema 2013), 119-137.
2013 'Reijer Hooykaas (1906-1994)' (pdf), Studium: tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis 6 (3/4), 287-291
2012 '‘Geen weelde, maar een offer’. Vrije Universiteit, achterban en de natuurwetenschappen, 1880-1955', Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten 1800-2010, red. L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (Hilversum: Verloren, 2012), 67-82. Download artikel als pdf
2012 'The Origins of Creationism in the Netherlands: The Evolution Debate Among Twentieth-Century Dutch Neo-Calvinists'Church History: Studies in Christianity and Culture 81:1 (March 2012), 104-147
[Submitted: October 15, 2010; accepted for publication: June 2, 2011] Download artikel als pdf
2011 '"Amerikaanse geleerden van formaat die deze dingen heel anders zien." Nederlandse gereformeerden en het creationisme', in Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland, red. Ab Flipse & George Harinck (Amsterdam 2011), 31-39.
2011 Redactie van Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland (Amsterdam 2011). Download tekst (pdf).
2011
'Review James Hannam, Gods filosofen. Hoe in de Middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap (pdf)' (Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2010), Radix. Tijdschrift over geloof en wetenschap 37 (2011), no. 2
2010 Essay review 'Wisselwerking tussen natuurwetenschap en geloof: hermeneutiek als sleutel', Bespreking van Nature and Scripture in the Abrahamic Religions (Leiden: Brill, 2008) , 2 vols, eds. Jitse M. van der Meer and Scott Mandelbrote], Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis 3 (2010), pp. 170-173
2010 'In memoriam prof. dr. Jan Lever, 20 juli 1922 - 23 november 2010' (pdf), gepubliceerd op website Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantism, 1800-heden
2010 '"De schepping zou er even wonderbaar om zijn." Geschiedenis van het evolutiedebat in gereformeerde en rooms-katholieke kring' (pdf), in Botsen over het begin. Bavinck lezingen 2009, red. Koert van Bekkum & George Harinck (Barneveld 2010), pp. 9-22. 
Beschrijving op website ND (pdf)
2009 'Between Neo-Thomist Natural Philosophy and Secular Science: Roman Catholic Scientists in the Netherlands, 1900-1950' (pdf), in: Styles of Thinking in Science and Technology. Proceeding of the Third International Conference of the European Society for the History of Science 2008 (Vienna 2009), pp. 1146-1151. Ook online verschenen
2009 'Pro en contra in eigen kring. Geschiedenis van het evolutiedebat onder protestanten en katholieken', Ellips, mei 2009, nr.3, pp. 48-53
2009 'Gelovige beta's. Twintigste-eeuwse Nederlandse natuurwetenschappers en hun religieuze overtuiging' (pdf), Ruimte. Kwartaalblad NPB, katern Denkend Hart 42 nr. 1 (2009), pp. 16-19. Ook verschenen op www.zinweb.nl 
2008 'Against the Science-Religion Conflict: the Genesis of a Calvinist Science Faculty in the Netherlands in the Early Twentieth Century' (pdf), Annals of Science 65 nr. 3 (2008), pp. 363-391.
2008 'Hoe God verdween uit het natuuronderzoek. Historische perspectieven op de relatie geloof-natuurwetenschap' (pdf), Radix. Tijdschrift over geloof en wetenschap 34 nr. 2 (2008), pp. 74-88.
2008 'Energie: voor niets gaat alleen de zon op' (pdf), in: De Bètacanon. Wat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen, red. Robbert Dijkgraaf et al. (Amsterdam 2008), pp. 36-39.
2007 'FEW77. Een korte geschiedenis van de Faculteit der Exacte Wetenschappen', FEW Blad, oktober 2007. 
2007 'Science, Religion and Emancipation: Dutch Calvinist and Roman Catholic Responses to Modernity in the early twentieth century' [abstract](pdf), in:The Global and the Local: the History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceeding of the Third International Conference of the European Society for the History of Science 2006 (Cracow 2007), p. 781.
2007 'Energie (Bètacanon)' , in De Volkskrant, 3 februari 2007.
2006 'Natuurkunde en geloof. Gerardus Johannes Sizoo en de VU' (pdf), In de Marge. Tijdschrift voor levensbeschouwing en wetenschap 14 nr. 4 (2006), pp. 40-46.
2006 'Inventaris van het archief G.J. Sizoo' (pdf), en 'Inventaris van het onderzoeksarchief A.C. Flipse / Geschiedenis van de Natuurkunde aan de VU, 1930-2005' (pdf) en 'Inventaris van het archief VUCLEON-Aik, studievereniging Natuur- en Sterrenkunde VU' (pdf), Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantism, 1800-heden.
2005 'Natuurwetenschap, wereldbeeld en levensbeschouwing in Nederland, 1880-1940', Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis 11 nr. 2 (2005), pp. 24-25.
2005 'Hier leert de natuur ons zelf den weg'. Een geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU, (Meinema Zoetermeer 2005), 280 blz. ISBN: 90-211-4084-5.
2003 ‘Natuurkunde en sterrenkunde aan de Vrije Universiteit (1930-heden)’ (pdf), Nieuwsbrief Universiteitsgschiedenis 9 nr. 1 (2003), pp. 35-45.