From: josephus hulshof [jhulshof@few.vu.nl]
Sent: Wednesday, October 27, 2010 7:42 AM
To: Gravemeijer, K.P.E.
Subject: 20x3/4=3/4x20
Beste Koeno,
In je redenatie voor deze gelijkheid in Euclides komt de factorisatie 20=5x4 voor.
Dat suggereert een verband dat er niet is.
Met vriendelijke groet, Joost