Lineaire Algebra 2


Dictaat en studiehandleiding:

Het dictaat voor de cursus Lineaire Algebra 2 is hier in PDF formaat verkrijgbaar.

De bijbehorende studiehandleiding vind je hier

De volgende onderdelen zullen niet tot de tentamenstof behoren: Het tentamen van 22 maart 2011 kun je hier vinden. Het zal maandag 19 maart worden besproken bij het college. Maak het tentamen van te voren!
Het tentamen van 31 mei 2011 kun je hier vinden. Maak het als extra oefening!

Laatst gewijzigd: 19 maart 2012