Advanced Biostatistics


course Advanced Biostatistics
lecturer Wessel N. van Wieringen
contact w.n.van.wieringen@vu.nl
credits 3.0
period 4 (2017-2018)
schedule Monday 09:00-10:45 and Friday 11:00-12:45
dates Weeks 6 to 12
location VU University Amsterdam
room Monday: WN-C623; Friday: HG-11A24 (WN=Science Building; HG=Main Building)
goal Het bekend raken met statistische begrippen en technieken die een rol spelen in het modelleren en analyseren van processen op het moleculaire niveau van de cel. Onder andere Markov modellen, regressie modellen, en Gaussian graphische modellen komen aanbod. Naast het modelleren wordt aandacht besteed aan het schatten van de model parameters aan de hand van data. Uiteindelijk dient de student zelfstandig bovengenoemde statistische analyse uit te kunnen voeren alsmede die van derden kritisch te beoordelen.
contents In het eerste deel van het college staat het modelleren van de DNA sequentie centraal. Resulterende modellen worden aangewend om (bijv.) de exon-intron structuur van een gen te ontrafelen. Maar ook om de evolutie van het DNA te beschrijven, en phylogenetische bomen (afstammingsbomen) te reconstrueren. Het tweede deel richt zich op de analyse van het cellulaire gen-gen-interactie netwerk. Ter introductie wordt eerst de relatie tussen (de expressie nivo's van) twee genen gemodelleerd. Dit gebeurt m.b.v. regressie en de bivariate normale verdeling. Vervolgens wordt opgeschaald tot het modelleren van de interacties van alle genen in een biologisch pathway. Dit vergt generalizaties van de eerder genoemde aanpakken, welke samen blijken te hangen.
literature List of excerpts from books or articles that complement the lecture handouts:
lectures Handouts of lectures
exercises Homework assignments
answers Answers to homework assignments
R R manuals
exam March 27, 2018. Retake: July 11, 2018. (ALWAYS CHECK VU-SCHEDULE FOR LATEST INFORMATION!).
old exams Old exams (with answers):


(back to the main page)